bubbles slider

bulbimage

Nyckeln till framgångsrik digitalisering är ledarskap och medarbetarnas inställning

Det saknas inte exempel på lyckade digitaliseringssatsningar, särskilt utifrån enskilda projekt och satsningar som företag marknadsför internt och externt. Men för att få full effekt och bli en organisation som framgångsrikt driver digitalisering av kundupplevelser och processer krävs en större omställning som organisation. Det finns ett flertal förutsättningar för att lyckas i omställningen, men ledarskapet och medarbetarnas inställning utgör fundamentet.

Ledarskap
En digitaliseringsomställning bygger till stora delar på vilket typ av ledarskap som håller ihop satsningarna. Det är en balansgång där man som ledare behöver kommunicera en visionär målbild, samtidigt som målbilden måste uppfattas som realistisk och förankrad i företagets nuvarande position och förmågor. Ledarskapet blir också centralt för att upprätthålla en radikal prioritering där resurserna fokuseras på ett fåtal saker som levereras i hög takt, snarare än att ha många saker igång samtidigt. Modet att prioritera radikalt behöver ske på alla nivåer, från portföljnivå ner till den enskilda leveransen.

Ett gemensamt drag för framgångsrikt ledarskap i digitaliseringen är även förmågan att delegera och ge autonomi till de agila team som ska ta fram lösningarna. Utan autonomi kommer utvecklingsteamen inte ges de förutsättningar som krävs för att i snabb takt omsätta feedback från kunderna till digitala, kundcentrerade lösningar. Samtidigt som autonomin ger mer flexibilitet i organisation måste man med jämna mellanrum säkra att den sammanhängande strategin upprätthålls och kundupplevelse harmoniserar t ex över olika kanaler.

Ledarskapets avvägningar:

  • visionär vs. realistisk
  • radikal prioritering vs. prioritering av många saker
  • autonomi vs. sammanhängande lösningar

Ledarskapet har också stor påverkan på den kultur och inställning som förankras bland medarbetarna:

Medarbetarnas inställning (tankesätt)
Inställningen hos medarbetarna är kritiskt och en begränsande inställning är ofta anledningen till att digitaliseringssatsningar misslyckas eller blir kraftigt försenade. Det har visat sig att det finns tre inställningar som är särskilt utfallsgivande.

  • Silo-tänkande: särskilt större organisationer som grupperar sina medarbetare i relativt isolerade grupper efter en specifik kompetens löper risken att ha svårt att samarbeta över gränserna. Digitaliseringen kräver en koordinering av olika discipliner och ofta mellan olika personlighetstyper för att bli framgångsrik.
  • Bristande kundfokus: medarbetare som sällan träffar eller får direkt feedback från kunder riskerar över tiden att bli alltmer distanserade till kundens behov och önskemål. Det gäller inte bara att ha kunskapen kunderna, utan även att ha empati för kundens utmaningar och vad som motiverar dom.
  • Rädslan att misslyckas: denna rädsla kommer från en dynamik mellan ledarskapet och inställningen hos medarbetaren. Medarbetarna belönas ej för att ta risker och kan därför ofta bli inaktiva. Detta står i en kontrast till en kultur där man vågar misslyckas och kontinuerligt ta lärdom av det. Framgångsrik digitalisering kräver en vilja att pröva sig fram utan att vänta in den perfekta lösningen.

En framgångsrik digitalisering grundar sig i ledarskapet och inställning hos medarbetarna. Andra förutsättningar såsom rätt ambitionsnivå och fokus, specialistkunskaper, skalbara IT-lösningar och verktyg, tillgång till data, processer och organisering är också centrala, men kommer inte på egen hand leverera en hållbar omställning.

Så skapar operatörerna en uthållig tillväxt

Så skapar operatörerna en uthållig tillväxt

Telekomoperatörer sågs tidigare som framtidsföretag med stora möjligheter till tillväxt. Vid en jämförelse med andra branscher har dock operatörernas kursutveckling varit allt annat än tillfredsställande – både i Sverige och globalt. Vi går igenom ett antal områden som operatörerna behöver adressera för att lyckas med sin tillväxtresa.

Cirkulär ekonomi som konkurrensfördel

Cirkulär ekonomi som konkurrensfördel

Företag behöver ställa om sina verksamheter för att möta omvärldens krav på hållbarhet är en fråga som snabbt fått hög prioritet hos företagsledare oberoende av bransch. Cirkulär ekonomi är ett arbetssätt som sätter hållbarhet och miljö i fokus, utan att prioritera ner kundvärdet och företagets lönsamhet.

Ett år med GDPR – vad bör företagen fokusera på framåt?

Ett år med GDPR – vad bör företagen fokusera på framåt?

Svenska bolag kommer fortsätta att lägga stora summor på arbetet med GDPR och bör prioritera sitt fortsatta arbete för att få ut det mesta av de resurser som läggs ner. Vi ger vår syn på vad som bör ligga i fokus.