bubbles slider

bulbimage

A och O för transformations-KPIer

När ett företag har beslutat sig för att genomföra en transformation och vet vilka strategiska mål som transformationen ska uppnå så behöver man ett sätt att mäta status och resultat. I denna situation är Key Performance Indicatiors (KPIer) ett utmärkt verktyg. Rätt använda är de ett mycket bra hjälpmedel för att styra din transformation.

Du kan använda KPIer för att förstå status för din transformation och samla organisationen och projektet/programmet kring det som är mest kritiskt för transformationens framgång eller misslyckande.

Så vad är viktigt att tänka på vid val av KPIer och mätetal för att nå transformationens strategiska mål? Här följer fem tips som kan vara bra att bära med sig.

1 - Ska stödja dina strategiska mål
Givetvis ska dina KPIer vara designade på ett sådant sätt att de stödjer dina strategiska mål. Eftersom man brukar säga att ”what gets measured gets done” är det kritiskt att rätt KPIer används. Därför måste du vara klar över vad dina strategiska mål är och säkerställa att dina KPIer är väl valda. Detta låter lätt i teorin men kan vara svårt i praktiken. Fel KPIer kan leda till suboptimering och att transformationen går i en oönskad riktning. Rätt valda driver de rätt beteende och skapar fokus och tydlighet inom din organisation vilket ökar sannolikheten för en lyckad transformation.

2 - De kallas ”Key” av en anledning
I dagens värld är utmaningen inte brist på information. Utmaningen är snarare att vi dagligen översköljs av information, både privat- och företagsinformation, via en mängd olika kanaler och medier. Företag brukar också vara duktiga på att producera en stor mängd internkommunikation, rapporter och analyser. I denna verklighet är nyckeln till framgång att välja rätt information och förmågan att fokusera. Det samma gäller i allra högsta grad KPIer. I dagens företag finns det oändliga möjligheter att mäta olika nyckeltal, och många chefer och beslutsfattare faller också i fällan att de vill kunna mäta allt. Men rekommendationen är att våga välja ut ett fåtal (tumregel 5-10) KPIer som verkligen gör skillnad. Det kommer att skapa det fokus som krävs för att transformationen ska lyckas. Och kom ihåg, det heter ”Key” av en anledning.

3 - Tydligt definierade och lätta att förstå
De KPIer som du använder behöver också vara tydliga och lätta att förstå. Genom att ha genomtänkta och tydliga definitioner kommer du att undvika många diskussioner och mycket förvirring under din transformation. Det är viktigt att alla inblandade förstår exakt vad som mäts. Om dina KPIer är för komplexa kommer de ej att bli särskilt effektiva. Vidare har ledning, styrgrupp och andra beslutsfattare i regel ont om tid. De behöver enkel, tydlig och transparent information om hur transformationen går för att kunna fatta rätt beslut.

4 – Noggrann uppföljning
När du väl har relevanta, fokuserade och tydliga KPIer på plats så är nyckeln till framgång noggrann uppföljning. Konsekvent och uthållig mätning av dina KPIer är A och O för trovärdighet och efterlevnad. Om uppföljningen inte håller måttet så finns det en risk att organisationen och transformationen också blir ofokuserad vilket leder till ett sämre resultat. Här gäller det att ha uthållighet att mäta konsekvent och noggrant över ett transformationsprogram som kan pågå under flera år.

5 – Visuell presentation
Det kanske är att ta i att säga att ”appearence is everything” men när det gäller KPIer så kan den visuella presentationen av vad du mäter faktiskt vara det som avgör om du lyckas få organisationen att ta till sig och fokusera på dina KPIer. Att ta till sig data och information i väl genomtänkta grafer och bilder är otroligt mycket lättare än att försöka tolka en tabell med många datapunkter. Vidare lämpar sig olika typer av diagram för olika typer av data.

Du måste fundera över vilken visuell presentation som är lämplig för de KPIer som du har valt. Rätt design gör att det blir enkelt för alla inblandade att förstå programmets status och utmaningar. Det gör att beslutsfattare förstår vad som behöver prioriteras och skapar en samsyn om vad som åstadkommits hittills och vad som återstår

Det är som sagt en del att tänka på vid användning av KPIer, men rätt använda är det ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att lyckas med din transformation.

Så skapar operatörerna en uthållig tillväxt

Så skapar operatörerna en uthållig tillväxt

Telekomoperatörer sågs tidigare som framtidsföretag med stora möjligheter till tillväxt. Vid en jämförelse med andra branscher har dock operatörernas kursutveckling varit allt annat än tillfredsställande – både i Sverige och globalt. Vi går igenom ett antal områden som operatörerna behöver adressera för att lyckas med sin tillväxtresa.

Cirkulär ekonomi som konkurrensfördel

Cirkulär ekonomi som konkurrensfördel

Företag behöver ställa om sina verksamheter för att möta omvärldens krav på hållbarhet är en fråga som snabbt fått hög prioritet hos företagsledare oberoende av bransch. Cirkulär ekonomi är ett arbetssätt som sätter hållbarhet och miljö i fokus, utan att prioritera ner kundvärdet och företagets lönsamhet.

Ett år med GDPR – vad bör företagen fokusera på framåt?

Ett år med GDPR – vad bör företagen fokusera på framåt?

Svenska bolag kommer fortsätta att lägga stora summor på arbetet med GDPR och bör prioritera sitt fortsatta arbete för att få ut det mesta av de resurser som läggs ner. Vi ger vår syn på vad som bör ligga i fokus.